fbpx
Katowice: 32 720 12 47 Bydgoszcz: 52 522 28 88

32 206 88 00 502 069 396

NAJLEPSZA KLINIKA W POLSCE WEDŁUG GCR
Finansowanie leczenia – prawa

Trzy proste kroki do kredytu w Dentim Clinic:

  • Umów się na kompleksową konsultację z wybranym przez Ciebie stomatologiem Dentim Clinic. Podczas konsultacji zostanie precyzyjnie zaplanowane leczenie. Dowiesz się nie tylko, jakie zabiegi są niezbędne, ale także z jakim wiążą się kosztem. Efektem tej wizyty będzie plan leczenia i kosztorys.
  • Stworzony wspólnie z lekarzem plan leczenia oraz kosztorys przekazujesz do recepcji Dentim Clinic, gdzie konsultantka dokonuje kalkulacji kredytu.
  • Po wybraniu najdogodniejszej oferty, składasz wniosek o kredyt w rejestracji.

Dokumenty wymagane do podpisania umowy kredytowej:

Dowód osobisty lub inny główny dokument tożsamości honorowany przez Bank (np. karta stałego pobytu). W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu, możesz zostać poproszony o udostępnienie konsultantowi Dentim Clinic dodatkowych dokumentów:

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy
  • emeryci i renciści: ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia lub kserokopia* ostatniej waloryzacji
  • prowadzący gospodarstwo rolne: kopia decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego i jego wielkość w hektarach przeliczeniowych lub zaświadczenie z Urzędu Gminy (w oryginale) potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i dochodowość roczną
  • prowadzący działalność gospodarczą: kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopia dowodów wpłaty podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące lub kserokopie* dowodów opłacenia składek ZUS z ostatnich 3 miesięcy lub kserokopia poświadczonej przez Urząd Skarbowy deklaracji podatkowej za okres co najmniej ostatnich 3 miesięcy

Informacji dodatkowych udzielają nasi konsultanci pod numerem telefonu: 32 720 12 47 (Katowice) lub 52 522 28 88 (Bydgoszcz).


error: Zakaz kopiowania treści!!