Mailing i social media

W związku z planowanym do realizacji projektem „Stworzenie pierwszego na Śląsku profesjonalnego Centrum Leczenia Choroby Okluzyjnej”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP) Dentim Clinic ogłasza zapytania fertowe na mailing do własnej bazy przy użyciu platformy Freshmail, mailing do baz zewnętrznych, reklamę w Social Media, reklamę kanału i filmów na You Tube.

Specyfikacja:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie mailingów do własnej bazy klienta przy użyciu platformy Freshmail. Zamówienie uwzględnia zakup odpowiedniego planu abonamentowego, stworzenie i uzupełnienie profilu, tworzenie grafik do mailingów i ich kodowanie do odpowiedniego formatu przy użyciu języka HTML, copywriting i tworzenie Landing Pages dla wysyłek mailingów, raportowanie oraz optymalizacja.

Mailing do baz zewnętrznych. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii mailingowej do baz zewnętrznych określonych przez klienta. Zamówienie uwzględnia koordynowanie procesu wysyłki, stworzenie grafik mailingu i ich kodowanie do odpowiedniego formatu przy użycia języka HTML, copywriting, stworzenie Landing Pages i raportowanie.

Reklama w Social Media. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kampanii reklamowych na Facebook, stworzenie niezbędnego contentu, grafik, filmów i ich edycja, obróbka zdjęć, copywriting, stworzenie Landing Pages i raportowanie oraz optymalizacja.

Reklama kanału i filmów na You Tube. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii reklamowej kanału i filmów klienta na You Tube. Zamówienie uwzględnia stworzenie kampanii, skonfigurowanie i jej optymalizacja, stworzenie dodatkowych grafik potrzebnych do prawidłowego przeprowadzania kampanii na You Tube, stworzenie Landing Pages i raportowanie.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:

1. cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 90%

2. termin realizacji, ocena polega na obliczeniu terminu najkrótszego do oferowanego terminu realizacji, gdzie oferta z najkrótszym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 10%

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena idealna wynosi 1.

Oferty należy złożyć do dnia 21.02.2017 do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Johna Baildona 12/3, 40-115 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: arek@dentim.pl. Osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami – Arkadiusz Buziewicz, e-mail: arek@dentim.pl. 

 


 

Aktualizacja z dnia 24.02.2017

Po przeprowadzonym rozeznaniu rynkowym, informujemy iż za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Fine Growth Capital Sp. z o.o.
Adres: ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa

Fotele stomatologiczne

W związku z planowanym do realizacji projektem „Stworzenie pierwszego na Śląsku profesjonalnego Centrum Leczenia Choroby Okluzyjnej”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP) Dentim Clinic ogłasza zapytania ofertowe na 

Drukowanie materiałów reklamowych

W związku z planowanym do realizacji projektem „Stworzenie pierwszego na Śląsku profesjonalnego Centrum Leczenia Choroby Okluzyjnej”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP) Dentim Clinic ogłasza zapytania ofertowe na opracowanie platformy multimedialnej.

Specyfikacja:

Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie sześciu poradników po 1 000 szt. każdy na wysokiej jakości papierze z uszlachetnieniem.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:

1. cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 90%

2. termin realizacji, ocena polega na obliczeniu terminu najkrótszego do oferowanego terminu realizacji, gdzie oferta z najkrótszym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 10%

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena idealna wynosi 1.

Oferty należy złożyć do dnia 21.02.2017 do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Johna Baildona 12/3, 40-115 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: arek@dentim.pl. Osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami – Arkadiusz Buziewicz, e-mail: arek@dentim.pl. 

 


 

Aktualizacja z dnia 24.02.2017

Po przeprowadzonym rozeznaniu rynkowym, informujemy iż za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

ADVERT STUDIO MARCIN WILK
ul. Obrońców Westerplatte 32b/10, 41-710 Ruda Śląska

Platforma multimedialna

W związku z planowanym do realizacji projektem „Stworzenie pierwszego na Śląsku profesjonalnego Centrum Leczenia Choroby Okluzyjnej”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP) Dentim Clinic ogłasza zapytania ofertowe na opracowanie platformy multimedialnej.

Specyfikacja:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie platformy multimedialnej wraz z cyklem reportaży. Cykl dokumentalny na temat schorzeń stomatologicznych nastawiony na chorobę okluzyjną, wymagający stworzenia platformy multimedialnej, aby możliwe było wyświetlanie reportaży o tej tematyce. Reportaże powinny uderzać w świadomość przeciętnego pacjenta, wykorzystując odpowiedniej jakości materiały i elementy dźwiękowe czy obrazy, pomagając zobrazować problematykę profilaktyki i leczenia schorzeń dentystycznych.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:

1. cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 90%

2. termin realizacji, ocena polega na obliczeniu terminu najkrótszego do oferowanego terminu realizacji, gdzie oferta z najkrótszym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 10%

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena idealna wynosi 1.

Oferty należy złożyć do dnia 21.02.2017 do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Johna Baildona 12/3, 40-115 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: arek@dentim.pl. Osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami – Arkadiusz Buziewicz, e-mail: arek@dentim.pl. 

 


Aktualizacja z dnia 23.02.2017

Po przeprowadzonym rozeznaniu rynkowym, informujemy iż za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Meetmedia Sp. z o.o.
Adres: ul. Obrzeżna 3/247, 02-691 Warszawa

Stworzenie gry edukacyjnej

W związku z planowanym do realizacji projektem „Stworzenie pierwszego na Śląsku profesjonalnego Centrum Leczenia Choroby Okluzyjnej”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP) Dentim Clinic ogłasza zapytania ofertowe na stworzenie gry edukacyjnej dla najmłodszych pacjentów dostępnej w Google Play i Appstore.

Specyfikacja:

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie gry edukacyjnej dla najmłodszych pacjentów dostępnej w Google Play i Appstore, będzie stanowić podstawę do wczesnej edukacji stomatologicznej.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:

1. cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 90%

2. termin realizacji, ocena polega na obliczeniu terminu najkrótszego do oferowanego terminu realizacji, gdzie oferta z najkrótszym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 10%

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena idealna wynosi 1.

Oferty należy złożyć do dnia 21.02.2017 do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Johna Baildona 12/3, 40-115 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: arek@dentim.pl. Osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami – Arkadiusz Buziewicz, e-mail: arek@dentim.pl. 

 


Aktualizacja z dnia 24.02.2017

Po przeprowadzonym rozeznaniu rynkowym, informujemy iż za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Katila Michał Cieślak
Adres: ul. Grodziecka 90, 41-250 Czeladź

Reklama w prasie

W związku z planowanym do realizacji projektem „Stworzenie pierwszego na Śląsku profesjonalnego Centrum Leczenia Choroby Okluzyjnej”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP) Dentim Clinic ogłasza zapytania ofertowe na reklamę w prasie.

Specyfikacja:

Przedmiotem zamówienia jest reklama w prasie, związana z promowaniem wydarzeń organizowanych przez gabinet, gdzie prasa lokalna może zostać wykorzystana do informowania o nowych usługach leczenie choroby okluzyjnej. Reklamy będą realizowane w ramach akcji edukacyjnych i promocji zdrowia. Planuje się przeprowadzenie dwóch kampanii – Dni Implantów oraz Dni Ortodoncji.

Obie kampanie powinny być reklamowane w lokalnej, śląskiej prasie drukowanej (np.: Dziennik Zachodni lub Gazeta Wyborcza), na dwa tygodnie przed wyprzedzeniem każdej akcji. Minimalny rozmiar reklamy to pół strony, a minimalna ilość emisji to 3 dla każdej z akcji. Oprócz emisji reklam, działania obejmują również przygotowanie graficzne każdego projektu.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:

1. cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 90%

2. termin realizacji, ocena polega na obliczeniu terminu najkrótszego do oferowanego terminu realizacji, gdzie oferta z najkrótszym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 10%

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena idealna wynosi 1.

Oferty należy złożyć do dnia 22.02.2017 do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Johna Baildona 12/3, 40-115 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: arek@dentim.pl. Osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami – Arkadiusz Buziewicz, e-mail: arek@dentim.pl. 

 


Aktualizacja z dnia 24.02.2017

Po przeprowadzonym rozeznaniu rynkowym, informujemy iż za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Springman Aleksander Rojek
Adres: ul. Grunwaldzka 235/120, 43-600 Jaworzno

Google Adwords i pozycjonowanie

W związku z planowanym do realizacji projektem „Stworzenie pierwszego na Śląsku profesjonalnego Centrum Leczenia Choroby Okluzyjnej”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP) Dentim Clinic ogłasza zapytania ofertowe na reklamę w Google Adwords i pozycjonowanie stron internetowych.

Specyfikacja:

Reklama w Google Adwords dotyczy promowania jednej strony internetowej w wyszukiwarce Google, poprzez stworzenie i optymalizowanie 10 kampanii reklamowych obejmujących frazy związane z tematyką choroby okluzyjnej w trakcie 6 miesięcy.

Pozycjonowanie jednej strony internetowej w wyszukiwarce Google dotyczy 10 fraz związanych z tematyką choroby okluzyjnej w trakcie 12 miesięcy.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:

1. cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 90%

2. termin realizacji, ocena polega na obliczeniu terminu najkrótszego do oferowanego terminu realizacji, gdzie oferta z najkrótszym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 10%

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena idealna wynosi 1.

Oferty należy złożyć do dnia 22.02.2017 do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Johna Baildona 12/3, 40-115 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: arek@dentim.pl. Osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami – Arkadiusz Buziewicz, e-mail: arek@dentim.pl. 

 


 

Aktualizacja z dnia 24.02.2017

Po przeprowadzonym rozeznaniu rynkowym, informujemy iż za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Balance Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. W. Przybylaka 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Usługi agencji PR

W związku z planowanym do realizacji projektem „Stworzenie pierwszego na Śląsku profesjonalnego Centrum Leczenia Choroby Okluzyjnej”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP) Dentim Clinic ogłasza zapytania ofertowe na usługi edytorskie agencji PR, sponsoring wydarzeń lokalnych oraz prowadzenie videobloga.

Specyfikacja:

Usługi edytorskie agencji mają polegać na stworzeniu serii czterech artykułów edukacyjnych dotyczących przyczyn powstawania choroby okluzyjnej oraz możliwych rozwiązywań. Publikacja artykułów powinna powinna się odbyć przynajmniej w ogólnodostępnej, lokalnej prasie województwa śląskiego (lub w jej wersji online). Idealnie w prasie ogólnopolskiej (lub w jej wersji online).

Sponsoring wydarzeń polega na uczestnictwie przynajmniej w trzech lokalnych wydarzeniach np. targach śniadaniowych, które mają promować i szerzyć wiedzę na temat usług dentystycznych oraz przedstawiać obraz rzetelnej firmy. Działania te obejmują również przygotowanie stoiska i materiałów niezbędnych do obcości podczas wydarzenia.

Prowadzenie wideobloga polega na współtworzeniu bloga, organizacji zasobów i pracy – niezbędnych do funkcjonowania go w sieci.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:

1. cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 90%

2. termin realizacji, ocena polega na obliczeniu terminu najkrótszego do oferowanego terminu realizacji, gdzie oferta z najkrótszym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 10%

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena idealna wynosi 1.

Oferty należy złożyć do dnia 22.02.2017 do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Johna Baildona 12/3, 40-115 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: arek@dentim.pl. Osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami – Arkadiusz Buziewicz, e-mail: arek@dentim.pl. 

 

 


 

Aktualizacja z dnia 24.02.2017

Po przeprowadzonym rozeznaniu rynkowym, informujemy iż za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Guarana PR, Tomasz Pietrzak
Adres: ul. Grunwaldzka 235/120, 43-600 Jaworzno

Stworzenie aplikacji mobilnej

W związku z planowanym do realizacji projektem „Stworzenie pierwszego na Śląsku profesjonalnego Centrum Leczenia Choroby Okluzyjnej”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP) Dentim Clinic ogłasza zapytania ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej dla pacjentów.

Specyfikacja:

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji mobilnej dla pacjentów, z możliwością zapoznania się z usługami oferowanymi przez klinikę, zawierająca również metamorfozy, zdjęcia przed i po oraz pozwalająca zapisać się na bezpłatne konsultacje w dowolnej chwili.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:

1. cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 90%

2. termin realizacji, ocena polega na obliczeniu terminu najkrótszego do oferowanego terminu realizacji, gdzie oferta z najkrótszym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 10%

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena idealna wynosi 1.

Oferty należy złożyć do dnia 22.02.2017 do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Johna Baildona 12/3, 40-115 Katowice lub drogą elektroniczną na adres email: arek@dentim.pl. Osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami – Arkadiusz Buziewicz, e-mail: arek@dentim.pl. 

 


Aktualizacja z dnia 24.02.2017

Po przeprowadzonym rozeznaniu rynkowym, informujemy iż za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Extreme Coding Sp. z o.o.
Adres: ul. Słowackiego 13, 40-093 Katowice

Zapytania ofertowe