fbpx
Katowice: 32 720 12 47 Bydgoszcz: 52 522 28 88

32 206 88 00 502 069 396

NAJLEPSZA KLINIKA W POLSCE WEDŁUG GCR
rozwiazania e1441014597396
Nasze usługi

Protezy

proteza zębów, proteza na implantach

Czym są protezy zębów?

 • Protezy zębowe zastępują brakujące zęby pacjenta. Mogą być wyjmowane i ponownie umieszczane w jamie ustnej. Protezy mogą poprawić zdrowie i wygląd pacjenta, przywracając naturalne funkcje jedzenia oraz mówienia. Protezy tradycyjne (częsciowe lub całkowite) mają kilka wad, które zmuszają pacjentów do poszukiwania alternatyw. Najczęściej wymienianymi problemami z jakimi spotykają się pacjenci to: „luźna” proteza, która ma tendencje do przesuwania się lub wypadania oraz brak komfortu, wynikający z odkształcania się dziąseł wraz upływem czasu. Często problemy te przeradzają się w utratę pewności siebie oraz wstydu pacjenta przed spotkaniem lub posiłkiem z rodziną i znajomymi.
 • Alternatywą rozwiązującą wszystkie wady tradycyjnej protezy są specjalne protezy „oparte” na implantach. Pacjentom nieposiadającym swoich naturalnych zębów, po wszczepieniu implantów tworzy się indywidualną, wygodną i naturalnie wyglądającą protezę przymocowaną tak aby eliminować przesuwanie i wypadanie. U pacjentów, którzy nadal posiadają naturalne zęby, można zastosować inne formy leczenia obejmujące – implanty, mosty lub kombinację obu.

Poznaj naszych protetyków:

Katowice

Lek. stom.
Zajmuje się: protetyka, implantologia
Ukończyła studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a następnie odbyła staż wraz z praktykami w Barcelonie, gdzie poza pracą w najnowocześniejszej placówce będącej pionierem w stomatologii minimalnie inwazyjnej w Hiszpanii, ukończyła studia podyplomowe oraz liczne szkolenia z dziedziny stomatologii estetycznej oraz implantologii.

czytaj więcej >>

Lek. stom.
Zajmuje się: protetyka
Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej, następnie odbywał staże podyplomowe w prestiżowych polskich klinikach stomatologicznych. Przez ponad 6 lat prowadził prywatną praktykę stomatologiczną, obsługując pacjentów krajowych i zagranicznych. Przez lata pracował w prężnie rozwijających się klinikach angielskich, co pozwoliło mu na zdobycie cennych umiejętności. 

czytaj więcej >>

Lek. stom.
Zajmuje się: protetyka, stomatologia estetyczna
Ukończyła studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, następnie odbyła staż podyplomowy w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej. Jest laureatką ogólnopolskiego konkursu na Najlepszego Studenta Stomatologii, na studiach była również członkinią Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. W naszym gabinecie zajmuje się głównie protetyką i stomatologią estetyczną.

czytaj więcej >>

Lek. stom.
Zajmuje się: protetyka, stom. zachowawcza, stomatologia estetyczna
Ukończyła Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała także na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie. Jest absolwentką licznych kursów w Polsce i za granicą, m.in. Curriculum VIES ID (Gnatologia i okluzja w interdyscyplinarnej stomatologii – Szkoła Wiedeńska), Curriculum Implantoprotetycznego, cyklu szkoleń Master Level z zakresu protetyki, planowania leczenia oraz zaburzeń stawów skroniowo – żuchwowych. Od 2021 r. pełni funkcję Guide na szkoleniach Master Level, pomagając zrozumieć innym dentystom tajniki kompleksowego planowania leczenia w zgodzie z estetyką i funkcją.

czytaj więcej >>

Bydgoszcz

Ryszard Górkiewicz
Lek. dent
Zajmuje się: implantologia, periodontologia, protetyka, stomatologia estetyczna.
W 2012 roku z wyróżnieniem ukończył Gdański Uniwersytet Medyczny. Od tej pory nieustannie rozwija swoją wiedzę i umiejętności na międzynarodowych konferencjach. Jego głównym zainteresowaniem jest implantologia – dziedzina stomatologii, która pozwala przywrócić Pacjentom dawny komfort życia. Doktor Ryszard jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz International Congress of Oral Implantologists.

czytaj więcej >>

Sprawdź rezultaty naszej pracy

 • Na ilustracji obok przedstawiamy zdjęcia przed i po leczeniu pani Marii. Przeciągnij suwak w prawo lub w lewo, aby zobaczyć efekty leczenia.
 • Pani Maria przyszła do nas zmęczona dotychczasowymi kłopotami, jakie miała z tradycyjną protezą akrylową. Używała jej od kilku lat, proces zaniku kości postępował, proteza była coraz mniej dopasowana, wypadała podczas mówienia, uwierała i raniła dziąsła.
 • Wszczepiliśmy pani Marii cztery implanty w dolnej i cztery w górnej szczęce. Na nich osadziliśmy nowoczesne protezy na implantach, stabilizowane dodatkowo specjalnie wykonaną belką. Zabieg implantacji trwał raptem 1 godzinę, a po okresie pełnego wygojenia dziąseł (ok 2 miesięcy) pani Maria otrzymała swoje nowe zęby.
przed
po
przed
po

 • Na ilustracji obok przedstawiamy zdjęcia przed i po leczeniu pani Danuty. Przeciągnij suwak w prawo lub w lewo, aby zobaczyć efekty leczenia.
 • Pani Danuta, zgłosiła się do nas ponieważ była zmęczona użytkowaniem protezy całkowitej, dodatkowo zęby w dolnym łuku były rozchwiane.
 • Protezę całkowitą w górnym łuku zastąpiliśmy, protezą stałą stabilizowaną na 4 implantach, która ma dużą stabilność, estetykę oraz pozwala na odczuwanie smaków. W dolnym łuku wykonaliśmy uzupełnienie stałe oparte na 4 implantach.
implanty przed 2
implanty po 2
przed
po

 • Na ilustracji obok przedstawiamy zdjęcia przed i po leczeniu pana Rafała. Przeciągnij suwak w prawo lub w lewo, aby zobaczyć efekty leczenia.
 • Pan Rafał, zgłosił się do nas z ponieważ był już zmęczony dyskomfortem wynikającym dużych braków zębowych. Chciał odzyskać piękny uśmiech i cieszyć się ulubionym jedzeniem.
 • Podczas leczenia u Pana Rafała odbudowano zęby stosując korony porcelanowe oparte na 8 implantach. W dolnym łuku wykorzystano zęby Pana Rafała, dokładając implanty, na których zastosowano korony porcelanowe.
implanty przed 3
implanty po 3
przed
po

 • Na ilustracji obok przedstawiamy zdjęcia przed i po leczeniu pana Mateusza. Przeciągnij suwak w prawo lub w lewo, aby zobaczyć efekty leczenia.
 • Pan Mateusz, borykał się z chorobą okluzyjną, polegającą na niedopasowaniu do siebie górnych i dolnych zębów, co skutkuje ich ścieraniem, przemieszczaniem i utratą.
 • Podczas leczenia u Pana Mateusza, górne jedynki odbudowano za pomocą koron na implantach, a pozostałe zęby za pomocą licówek i koron pełnoceramicznych.
implanty przed 4
implanty po 4
przed
po

 • Na ilustracji obok przedstawiamy zdjęcia przed i po leczeniu pana Dawida. Przeciągnij suwak w prawo lub w lewo, aby zobaczyć efekty leczenia.
 • Pan Dawid, był zmęczony dyskomfortem wynikającym z użytkowania starej, zniszczonej protezy w górnym łuku ze zbyt długimi zębami. Marzył o odzyskaniu komfortu i pięknego uśmiechu.
 • Dla pana Dawida zostały wykonane korony porcelanowe oparte na 6 implantach, dostosowane do twarzy pacjenta.
implanty przed 5
implanty po 5
przed
po

 • Na ilustracji obok przedstawiamy zdjęcia przed i po leczeniu pani Ani. Przeciągnij suwak w prawo lub w lewo, aby zobaczyć efekty leczenia.
 • Pani Anna, zgłosiła się do nas z brakiem przednich zębów.
 • Podczas leczenia Pani Ani, odbudowaliśmy brakujące zęby koronami opartymi na implantach, a na pozostałych zostały zastosowane licówki i korony pełnoceramiczne.
implanty przed 6
implanty po 6
przed
po

 • Na ilustracji obok przedstawiamy zdjęcia przed i po leczeniu pani Katarzyny. Przeciągnij suwak w prawo lub w lewo, aby zobaczyć efekty leczenia.
 • Pani Katarzyna, zgłosiła się do nas z całkowitym bezzębiem. Marzyła o odzyskaniu pięknego uśmiechu.
 • Podczas leczenia u Pani Katarzyny odbudowaliśmy braki zębowe za pomocą protez opartych na implantach, co zapewniło poprawę estetyki, a Pani Katarzyna może cieszyć się ulubionym jedzeniem.
implanty przed 7
implanty po 7
przed
po

 • Na ilustracji obok przedstawiamy zdjęcia przed i po leczeniu Pana Zygmunta. Przeciągnij suwak w prawo lub w lewo, aby zobaczyć efekty leczenia.
 • Pan Zygmunt zgłosił się do nas z powodu rozchwianych zębów oraz braków w uzębieniu.
 • Cierpiał na zaawansowaną chorobę przyzębia, która znacznie pogorszyła jakość jego życia.
  Zastosowaliśmy leczenie metodą. Założyliśmy protezę zębową na implantach w szczęce i żuchwie.
4
5
przed
po

 • Na ilustracji obok przedstawiamy zdjęcia przed i po leczeniu Pana Michała. Przeciągnij suwak w prawo lub w lewo, aby zobaczyć efekty leczenia.
 • Pan Michał marzył o poprawie estetyki swoich zębów.
 • Chciał mieć piękny i idealnie biały uśmiech. Zastosowaliśmy implanty zębów z odbudową kości w miejscu prawej jedynki. Wykonaliśmy również odbudowę protetyczną przy zastosowaniu 19 licówek i koron na trzech implantach.
8
9
przed
po

Protetyka to dział stomatologii dedykowany rekonstrukcji pierwotnego stanu uzębienia, niezależnie od przyczyn utraty zębów czy ich uszkodzenia. W celu odtworzenia wykorzystuje się uzupełnienia protetyczne, które zapewniają doskonałe efekty zarówno pod względem funkcji, jak i estetyki. 

 

Wyróżnia się dwie zasadnicze grupy uzupełnień protetycznych:

 • protezy ruchome – dające się wyjąć z ust. Należą do nich protezy szkieletowe – częściowe i całkowite protezy osiadające wykonane z akrylu oraz protezy na implantach
 • protezy stałe – niedające się usunąć z ust, zakładane są na zęby (lub na implanty) Pacjenta za pomocą specjalnie do tego przeznaczonego cementu. Należą do nich korony i mosty.

Protezy zębów

zanik kosci i wplyw na rysy twarzy, dentim clinic katowice

Protezy służą zwykle do uzupełniania stosunkowo rozległych luk w uzębieniu. Protezy zębowe stosowane są także u osób, u których założenie koron lub mostów jest niemożliwe, np. ze względu na rozchwianie zębów, przez co nie można na nich bezpiecznie opierać takich konstrukcji. Doskonałą alternatywą w takich przypadkach są również protezy mocowane na implantach (opis tej metody znajdziecie Państwo poniżej).

Do głównych zadań protez należy:

 • przywrócenie funkcji żucia,

 • umożliwienie poprawnej artykulacji,

 • zapewnienie ładnego wyglądu uzębienia.

W przypadku osób tracących zęby, bardzo ważnym jest uświadomienie procesów zachodzących w kości szczęki i żuchwy. Brak uzupełnienia utraconych zębów, finalnie prowadzi do zaniku kości i cofania się dziąseł. Efektem tych recesji jest postępująca zmiana rys twarzy widoczna na ilustracji obok.

 

JZ0A1898 scaled

Pani Jadwidze zależało, aby cieszyć się zdrowym uśmiechem. Po wielu latach różnych doświadczeń trafiła do naszego gabinetu, który znajduje się ponad 300 kilometrów od jej miejsca zamieszkania. Wsłuchując się w oczekiwania Pacjentki, przedstawiliśmy kompleksowy plan leczenia, który miał spełnić jej marzenia. I możemy zdradzić, że podołaliśmy wyzwaniu, na co najlepszym dowodem są emocje jakie towarzyszyły Pani Jadwidze. Zobaczcie film z naszą bohaterką, lek. dent. Wojciechem Fąferko, lek. dent. Anną Przybyłą-Cichoń oraz Opiekunką Pacjentą Anną Ciechanowską, z której dowiecie się jak przebiegało leczenie i jakie przyniosło efekty. To film, który naprawdę warto zobaczyć!

Rodzaje protez

Podział ze względu na przenoszenie sił przez protezę na kość:

 • Protezy osiadające (akrylowe) – przenoszą siły żucia na błonę śluzową, a ta przenosi je na kość.

 • Protezy nieosiadające (szkieletowe) – wykorzystują podparcie na zębach naturalnych, w przypadku bezzębia efekt protezy nieosiadającej można uzyskać przy pomocy implantów zębowych.

 

Podział ze względu na ilość uzupełnianych braków zębowych:

 • Protezy całkowite – stosowane u osób bezzębnych (brak jakichkolwiek zębów w łuku górnym i/lub dolnym), alternatywą są protezy oparte na implantach.

 • Protezy częściowe – stosowane u pacjentów, którym brakuje kilku zębów.

Dentim KTW 178 Easy Resize.com 1 scaled

Protezy całkowite

Protezy całkowite należą do grupy tzw. protez osiadających. Mają zastosowanie przede wszystkim w przypadkach całkowitej utraty uzębienia z łuków zębowych. Wykonuje się je z bardzo trwałych materiałów. Zaletą takich protez jest duże podobieństwo do naturalnego uzębienia, nawet z niewielkich odległości. Pacjenci stosujący taki rodzaj uzupełnienia mają możliwość naturalnego uśmiechania się, żucia, ich twarz nie zostaje zniekształcona, co często obserwuje się w przypadku bezzębia.

proteza zębów całkowita akrylowaProtezy utrzymują się w jamie ustnej Pacjenta dzięki warstwie śliny pojawiającej się pomiędzy płytą protezy, a bezzębną szczęką tzw. adhezyjne przyleganie i trzymanie się protez całkowitych. W przypadku protezy górnej powierzchnia przylegania jest zwykle wystarczająca do utrzymania protezy. Proteza dolna w związku z dużo mniejszą powierzchnią przylegania trzyma się z reguły gorzej. Należy również pamiętać o tym, że u każdej osoby warunki anatomiczne w jamie ustnej są inne w zależności od ilości i konsystencji śliny oraz od wielkości zaniku kości szczęk. Dlatego też powszechnym problemem są trudności z utrzymywaniem się protez w odpowiednim miejscu, pomimo prawidłowo wykonanej pracy protetycznej.

Zaletą protez całkowitych jest duże podobieństwo do naturalnego uzębienia.

wady proteza zębów całkowita akrylowaWadą protez całkowitych osiadających jest również fakt, że podczas ich użytkowania siły żucia przenoszone są bezpośrednio przez błonę śluzową na kość, co w następstwie powoduje ich zanikanie przez wywierany nacisk (kość pod śluzówką kurczy się i zanika). Z biegiem czasu przylegająca początkowo do podłoża proteza staje się coraz bardziej luźna, a jej utrzymywanie w jamie ustanej staje się coraz trudniejsze. Najlepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest zamocowanie protez na implantach. 

Dowiedz się więcej o protezach Overdenture z poniższego filmu:

Z biegiem czasu przylegająca początkowo do podłoża proteza staje się coraz bardziej luźna

Opiekun Pacjenta

W Dentim Clinic każdego Pacjenta otaczamy największą troską i doskonałą opieką. Z myślą o komforcie osób podejmujących leczenie protetyczne wprowadziliśmy funkcję Opiekuna Pacjenta. To osoba, która towarzyszy Pacjentowi od momentu pierwszej wizyty aż do zakończenia leczenia i przez cały ten czas służy mu pomocą i radą, odpowiada na wszystkie nurtujące pytania, wyjaśnia, na czym polegają planowane zabiegi i udziela wszelkich niezbędnych informacji. W naszym gabinecie o poczucie bezpieczeństwa Pacjentów protetycznych dbają Ania, Agata, Dorota, Iwona, Magda i Żaneta. Udzielają wsparcia i koordynują cały proces leczenia od strony organizacyjnej. Dzięki temu Pacjent może czuć się bezpiecznie, a jego komunikacja z lekarzem przebiega sprawnie, co pozytywnie przekłada się na efektywność leczenia.

 

Multidyscyplinarny zespół stomatologów

Współpraca zespołu dentystów wykwalifikowanych w różnych dziedzinach stomatologii to najlepszy sposób, by osiągnąć pełen sukces leczenia. Tego typu podejście umożliwia holistyczne spojrzenie na Pacjenta i kompleksowe rozwiązanie jego problemów. Stomatolodzy w Dentim Clinic to m.in. endodonci, którzy zajmują się głównie leczeniem kanałowym; implantologowie, którzy wyłącznie wykonują zabiegi chirurgiczne i implantacje; ortodonci, których zadaniem jest korekcja wad zgryzu oraz protetycy, którzy zakładają korony, mosty, licówki i protezy. Każdy z nich poświęca się konkretnej dziedzinie stomatologii, nieustannie rozwijając swoje umiejętności podczas licznych kursów, szkoleń i warsztatów, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Dzięki temu, że lekarze wspierają się wzajemnie swoją wiedzą i doświadczeniem, możliwe jest efektywne przeprowadzenie nawet bardzo złożonego leczenia.

Dentim KTW 170 Easy Resize.com scaled

Nowoczesne znieczulenia

Jednym z nadrzędnych założeń filozofii Dentim Clinic jest leczenie bez bólu. Postawiliśmy sobie za cel walkę z dentofobią, na którą cierpi niemal połowa Polaków. Dzięki stosowaniu nowoczesnych form znieczuleń od lat z powodzeniem leczymy wrażliwe osoby z wysokim poziomem lęku. Do najbardziej cenionych przez Pacjentów rozwiązań należy komputerowe znieczulenie, które umożliwia podanie płynu znieczulającego zazwyczaj w sposób zupełnie bezbolesny, bez użycia strzykawki. Komfort podczas zabiegów stomatologicznych znacznie podnosi zastosowanie gazu rozweselającego, który łagodzi ból, ogranicza stres i wprowadza Pacjenta w stan relaksu. To metoda szczególnie uwielbiana przez najmłodszych. Dla wyjątkowo wymagających Pacjentów przygotowaliśmy także możliwość leczenia zębów w narkozie pod opieką anestezjologa, co nie tylko zapewnia pełen komfort, ale także pozwala przeprowadzić kompleksowo kilka niezbędnych zabiegów.

Historia Pana Zbigniewa

 
Poznaj inspirujacą historię Pana Zbigniewa, który zdecydował się na wykonanie leczenia implantologicznego w Dentim Clinic. Zostało one przeprowadzone pod narkozą, a o tym jakie przyniosło efekty możesz przekonać się poświęcając kilka minut na obejrzenie poniższego filmu. To naprawdę warto zobaczyć! 
 

Jak wygląda proces leczenia implantologicznego?

Zanim rozpoczniemy leczenie implantologiczne, bardzo ważne jest jego dokładne zaplanowanie. Stworzenie planu leczenia wymaga starannej analizy stanu jamy ustnej, wykonywanej na podstawie badania klinicznego i oceny tomografii komputerowej (trójwymiarowy rentgen wszystkich zębów i kości wokół nich). 

Protezy mocowane na implantach

Proteza całkowita „oparta” na implantach, to najczęściej wybierana przez Pacjentów Dentim Clinic forma implantologicznego leczenia bezzębia, przede wszystkim ze względu na jej stabilność i wysoki komfort użytkowania.protezy zębowe na 2 implantach

Protezy stomatologiczne mocowane na implantach zębowych stosuje się najczęściej u Pacjentów całkowicie pozbawionych zębów (bezzębie). Wstawienie tego rodzaju protezy polega w takim przypadku na wszczepieniu kilku implantów zębowych w żuchwie i szczęce, a następnie zamocowaniu protezy za pomocą specjalnych zatrzasków. Protezy mocowane na implantach zębowych stanowią korzystne rozwiązanie pod względem ceny, a także nieporównywalnie większego komfortu użytkowania od tradycyjnych wyjmowanych dentystycznych protez zębowych. 

W przypadku bezzębia uzupełnieniem protetycznym może być proteza całkowita, oparta na tytanowym łączniku tzw. Locatorze wychodzącym z dziąsła. W protezie zamocowane są zatrzaski, które po założeniu na Locatory powodują, że proteza staje się nieruchoma w ustach.

 

 

protezy zębowe na 4 implantachInna formą leczenia bezzębia w Dentim Clinic przy pomocy protezy mocowanej na implantach są protezy ruchome stabilizowane na belce. Belka łączy ze sobą implanty wzmacniając je. To rozwiązanie stosujemy przy szczególnie trudnych warunkach kostnych.

 

Protezy mocowane na implantach – wady i zalety

Korzyści ze stosowania protez Proteza tradycyjna Proteza na implantach
Poprawiają estetykę twarzy green tick green tick
Imitują naturalne zęby green tick green tick
Stabilnie trzymają się w ustach pozwalając spożywać każdy rodzaj posiłku Red-cross green tick
Można w nich spać bez ryzyka zadławienia Red-cross green tick
Nie ruszają się i nie wypadną podczas mówienia, kichnięcia Red-cross green tick
Nie blokują podniebienia co pozwala odczuwać smaki spożywanych potraw Red-cross green tick
Są komfortowe w użytkowaniu, nie uciskają dziąsła Red-cross green tick
Nie wymagają kleju do protez w celu ich mocowania Red-cross green tick
Zapobiegają całkowitemu zanikowi kości Red-cross green tick

 

Wypełnij poniższy formularz i zapisz się na konsultację. Po wysłaniu formularza, nasze recepcjonistki skontaktują się z Tobą w celu dobrania odpowiedniego terminu wizyty.

Umów się na konsultacje!

Administrator danych: Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. Pełna informacja na temat przetwarzania danych: klauzula informacyjna. 

Planowanie prac na implantach

Proces planowania leczenia, wykorzystującego implanty, odbywa się wyłącznie metodą cyfrową CAD-CAM, co pozwala na niespotykana dotąd precyzję wykonania prac protetycznych (z dokładnością aż do 1 mikrona). 

planowanie leczenia implanty katowice, planowanie 3D, CAD-CAM implanty, dentim clinic

Protezy częściowe

Protezy częściowe: osiadające

Ten rodzaj uzupełnień protetycznych stosuje się w przypadku braku niewielkiej liczby zębów górnego lub dolnego łuku. Protezy te pokrywają kość wyrostka zębodołowego, która pozbawiona jest zębów, a także opierają się w przypadku górnego o część podniebienia, lecz nie leżą na całej jego powierzchni. W przypadku łuku braków zębowych w łuku dolnym protezą częściową pokrywana jest także część obszaru pod językiem.proteza częściowa, proteza szkieletowa Proteza taka jest często mocowana na pozostałych zębach za pomocą klamer, zamków, zatrzasków lub zawiasów, które są elementami metalowymi. Pozwalają uniknąć konieczności stosowania kleju, jednak wśród Pacjentów panuje opinia, że są mało estetyczne przez swoją widoczność w jamie ustnej.

Protezy częściowe: nieosiadające

Protezy częściowe nieosiadające to inaczej protezy szkieletowe. Protezy szkieletowe składają się z części akrylowych, które pokrywają bezzębne części łuków zębowych, a także łączników metalowych, które pozwalają połączyć ze sobą elementy akrylowe. Protezy te są wytrzymałe na obciążenia i pozwalają przenosić siły żucia na kość w naturalny sposób. Wśród osób, które użytkują ten rodzaj protez obserwuje się wolniejszy zanik kości. 

Etapy wykonywania protezy

1. Pobranie wycisków: sytuacyjnego (w bezruchu jamy ustnej) i czynnościowych (podczas ruchu) – z udziałem Pacjenta;

2. Ustalenie relacji między szczęką a żuchwą – z udziałem Pacjenta;

3. Przymierzenie protezy woskowej i wspólna ocena estetyki – z udziałem Pacjenta;

4. Umieszczenie protezy w jamie ustnej – z udziałem Pacjenta.

 

Przykładowe koszty najczęściej wykonywanych zabiegów

PROTEZY
od 3 000 zł
3 800 zł
ALTERNATYWA
od 13 500 zł (na 2 implantach)
Jeżeli poszukujesz najprostszego rozwiązania, idealnym będzie proteza akrylowa lub szkieletowa. Rodzaj będzie zależny od tego czy straciłeś wszystkie zęby (akrylowa) czy brakuje Ci tylko kilku (szkieletowa). Jeżeli jednak masz doświadczenie z tradycyjną protezą i nie akceptujesz jej słabych stron (wypadanie, brak komfortu itp.), a do tego szukasz nowoczesnych rozwiązań na kompletny brak zębów, najlepszym będzie Overdenture, czyli specjalna proteza solidnie zamocowana na implantach.

 

Potrzebujesz środków na leczenie? Sprawdź MediRaty!

 • dogodne warunki kredytowania – przejrzyste oprocentowanie,
 • minimum formalności – zwykle wystarczy tylko dowód osobisty,
 • finansowanie leczenia w 3 prostych krokach – wizyta u stomatologa – otrzymanie planu leczenia i oferty kredytu – wypełnienie wniosku,
 • spersonalizowana oferta – przygotowana na podstawie indywidualnego planu leczenia,
 • wszystkie formalności w jednym miejscu – możliwość złożenia wniosku w recepcji Dentim Clinic

 

 

Zobacz inne nasze usługi

Zobacz co mówią nasi pacjenci

Pan Zbigniew z Lublińca

Pan Zbigniew ma niezwykłą pasję, wraz ze swoją Żoną przemierza drogi całego świata kamperem. Pacjent nie mógł cieszyć się ze swojej pasji, ponieważ przez lata borykał się z problemami z zębami i z dentofobią. Pan Zbigniew przełamał się, przyszedł do nas na konsultację i zdecydował się na podjęcie leczenia implantologicznego, które zmieni jego życie.

Jacek Klimkiewicz z Katowic

Pan Jacek przez wiele lat borykał się z dentofobią. Strach przed dentystą powodował, że unikał on gabinetu stomatologicznego. Po wielu latach trwania w takim stanie, zęby Pana Jacka nie nadawały się do uratowania. Nasz zespół stomatologów zaproponował pacjentowi leczenie metodą „Zęby w 1 dzień” która pozwala na mu odzyskanie zdrowego uśmiechu w 1 dzień. Ważnym etapem leczenia Pana Jacka, było również przełamanie strachu przed dentystą. Po leczeniu implantologicznym, życie Pana Jacka zmieniło się na lepsze i pokonał dentofobię.

Jolanta Skrzypczyk z Katowic

Pani Jolanta opowiada dlaczego zdecydowała się na leczenie, co ją urzekło w naszej klinice, dzieli się swoimi wrażeniami i emocjami jakie towarzyszyły jej w tym wyjątkowym dniu. Pacjentka zdecydowała się na leczenie implantologiczne metodą Zęby w 1 dzień w naszej klinice. Dzięki wszczepieniu czterech implantów i osadzeniu na nich zębów, może cieszyć się komfortem posiadania stałych zębów i przyjemnością z jedzenia ulubionych potraw. Pani Jolanta zwraca uwagę, że mimo dentofobii z jaką się borykała, cały zabieg był całkowicie bezbolesny, a jej życie zmieniło się na lepsze.

Ewa Kotkowska z Sosnowca

Pani Ewa poddała się leczeniu implantologicznemu metodą „Zęby w 1 dzień” w Dentim Clinic. Pacjentka borykała się z paradontozą. Miała duże problemy z jedzeniem i normalnym funkcjonowaniem. Dzięki wszczepieniu czterech implantów i osadzeniu na nich zębów, odzyskała możliwość normalnego funkcjonowania, a jej życie zmieniło się na lepsze.

Pan Grzegorz z Kluczy

Pan Grzegorz trafił do nas z problemami zębowymi. Były one wynikiem jego doświadczeń w przeszłości. Nasz zespół ekspertów podjął decyzję o zastosowaniu u pacjenta nowoczesnej metody leczenia implantologicznego „Zęby w 1 dzień”. Pacjent zdecydował się na zabieg pod wpływem narkozy i już tego samego dnia mógł cieszyć się swoim nowym, zdrowym uśmiechem.

Pan Zbigniew z Lublińca

Druga część historii Pana Zbigniewa, który przez wiele lat borykał się z dentofobią. Strach przed dentystą spowodował, że pacjent miał duże problemy z zębami. To znacząco utrudniało mu codzienne funkcjonowanie. W końcu zdecydował się przełamać strach i podjąć leczenie stomatologiczne. Zobacz drugą część historii Pana Zbigniewa i zobacz, jak jego życie zmieniło się po podjęciu leczenia w naszej klinice.

Pani Dagmara z Katowic

Pani Dagmara przez lata borykała się z problemami z zębami. Pacjentka od kilku lat zastanawiała się nad podjęciem leczenia implantologicznego i trafiła do naszej kliniki. Zęby Pani Dagmary nie nadawały się do uratowania, dlatego zespół ekspertów postanowił zastosować u niej leczenie implantologiczne metodą „Zęby w 1 dzień”. Po leczeniu życie Pani Dagmary zmieniło się na lepsze.

Jolanthe Piprek z Niemiec

Pani Jolanthe kilka razy podejmowała próbę leczenia implantologicznego w swoim kraju. Dopiero leczenie implantami zębów w Dentim Clinic spełniło jej oczekiwania i zmieniło jej życie na lepsze. Pani Jolanthe zdecydowała się na kompleksowe leczenie implantami zębów i jak sama mówi, wszystko odbyło się w komfortowej i bezstresowej atmosferze. Dzisiaj Pani Jolanthe może cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem.

Dlaczego warto wybrać protezy zębowe w Dentim Clinic?

 • 1. Wykwalifikowany personel medyczny
  Protetyka i implantologia to podstawy działalności Dentim Clinic. Od 2008 roku pomagamy pacjentom w odzyskaniu wiary w siebie oraz uśmiechu o którym marzą. Na zabiegi z nowoczesnymi protezami opartymi na implantach pacjenci przyjeżdżają nie tylko z naszego województwa, ale również z innych, jak i z zagranicy.
 • 2. Dożywotnia gwarancja
  Stomatolodzy Dentim Clinic prowadzą leczenie implantologiczne stosując nowoczesne rozwiązania. Na usługę wszczepienia przez nas implantów udzielamy nawet dożywotniej gwarancji!
 • 3. Komfort i bezbolesność zabiegów
  Pacjenci Dentim Clinic mogą wybrać najlepszy dla siebie rodzaj znieczulenia. Wśród dostępnych są najskuteczniejsze w dzisiejszej stomatologii takie jak: znieczulenie komputerowe, zabieg z użyciem gazu rozweselającego, a także zabieg w narkozie (dla pacjentów ze szczególnym lękiem przed dentystą).
 • 4. Kompleksowe usługi
  Ponieważ mamy własne centrum diagnostyczne, a także ściśle współpracujemy z laboratorium protetycznym oraz centrum frezowania, osiągamy najlepsze rezultaty estetyczne oraz skracamy czas oczekiwania na specjalną protezę mocowaną na implantach.
 • 5. Pełna diagnostyka radiologiczna
  W Dentim Clinic posiadamy bardzo nowoczesną pracownię diagnostyki obrazowej, wyposażoną w tomograf komputerowy, aparat pantomograficzny oraz cefalostatyczny. Leczenie zawsze planowane jest wirtualnie na ekranie komputera, co pozwala na znaczne zredukowanie czasu oraz inwazyjności realnego zabiegu.
 • 6. Estetyczne podejście do rekonstrukcji uśmiechu
  Jesteśmy świadomi, że dla Państwa najważniejszy jest zdrowy uśmiech oraz komfort psychiczny. Dlatego planowanie każdej pracy podporządkowujemy finalnej estetyce nowego uśmiechu, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.
 • 7. Możliwość wyboru 2 sposobów odtworzenia braków zębowych:
  • Proteza tradycyjna – dla pacjentów z ograniczonym budżetem, oferujący doskonały stosunek jakości do ceny, w wersji częściowej lub całkowitej.
  • Proteza „stabilizowana” na implantach – dla pacjentów o najwyższych oczekiwaniach, bez ograniczeń finansowych, doceniających trwałe rozwiązania oraz poczucie pewności w każdej sytuacji.
 • 8. Zrównoważona polityka cenowa
  Wspólnie z pacjentem ustalany harmonogram leczenia, zawierający jasno określone kwoty. Jest to gwarancja, że żaden z naszych pacjentów nie zostanie zaskoczony ceną przeprowadzonego zabiegu. Jako dodatkowe udogodnienie dla naszych Pacjentów, wprowadziliśmy możliwość kredytowania leczenia.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak często należy zmieniać protezy na nowe?

W trakcie użytkowania protez należy zgłaszać się na wizyty kontrolne co pół roku, lekarz stomatolog ocenia wtedy stan protezy i jej dopasowanie w jamie ustnej, zwykle po 5-7 latach wskutek zaniku podłoża protetycznego w jamie ustnej proteza przestaje idealnie pasować, pogarsza się jej utrzymanie, przestaje być stabilna i zaczyna spadać – jest to wskazanie do wymiany protezy.

2. Jak długi jest czas oczekiwania na wykonanie protezy?

Czas oczekiwania na wykonanie protezy to zwykle 5 do 10 dni. W kłopotliwych życiowo sytuacjach (złamanie zęba, zniszczenie starej protezy) możliwe jest wykonanie protezy w ciągu 1 dnia.

3. Od czego zależy wybór uzupełnienia protetycznego?

Wybór uzupełnienia protetycznego odpowiedniego dla danego Pacjenta zależy od wielu czynników: ilości brakujących zębów, ilości i jakości zębów pozostałych, lokalizacji braku zębowego, stanu podłoża kostnego, dziąseł i błony śluzowej, postaci zgryzu, możliwości finansowych pacjenta. Podczas konsultacji stomatolog dokładnie określi najlepsze dla Pacjenta rozwiązanie protetyczne i razem z nim ułoży indywidualny plan leczenia.

4. Czy trzeba zdejmować protezę oparta na implantach na noc?

Klasyczne protezy powinny być zdejmowane na noc, ponieważ podczas snu mogą poluzować się i blokować gardło lub drogi oddechowe. Proteza oparta na implantach jest przymocowana i może pozostać na miejscu również w nocy, nie stwarzając żadnego niebezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać o prawidłowej higienie i odpowiednio często wyjmować protezę w celu wyczyszczenia.

5. Jak odpowiednio czyścić i dbać o protezy stałe i ruchome?

Aby maksymalnie wydłużyć „żywotność” protez stałych konieczne jest wdrożenie specjalnych zabiegów higienicznych z użyciem dodatkowych (prócz szczoteczki do zębów) przyborów higienicznych. Szczególnej uwagi wymaga okolica przydziąsłowa koron i mostów ze względu na tendencję do gromadzenia się płytki nazębnej i trudności w jej oczyszczaniu. Polecane przybory to: sztywne nici dentystyczne, irygator – urządzenie działające na zasadzie bicza wodnego; strumień płynu masuje dziąsło, oczyszcza trudno dostępne przestrzenie.

W przypadku stosowania protez ruchomych oprócz konwencjonalnej pielęgnacji pozostałych zębów, szczególną uwagę należy poświęcić samej protezie. Protezę ruchomą należy czyścić po każdym posiłku (min. 2 razy dziennie). Po wyjęciu z ust oczyszczamy ją dokładnie miękką szczoteczką z dodatkiem pasty do zębów, mydła w płynie lub specjalnych środków czyszczących. Optymalne jest stosowanie dwustronnych szczoteczek do protez, które dzięki odpowiednio ukształtowanemu włosiu, pozwalają na oczyszczenie wszystkich nawet trudno dostępnych miejsc w protezie. Po zakończonym leczeniu każdy Pacjent przechodzi specjalny instruktaż higieny jamy ustnej, dopasowany do przeprowadzonego leczenia, prowadzony przez specjalistów Działu Higieny Dentim Clinic.

6. Jakie są wymogi żywieniowe u pacjentów leczonych protetycznie?

Dieta pacjentów posiadających uzupełnienia stałe właściwie nie ulega zmianie. Nieco inaczej wygląda to w przypadku stosowania protez ruchomych. Pacjenci rozpoczynający korzystanie z protez ruchomych (zwłaszcza całkowitych) powinni w początkowym okresie spożywać pokarmy płynne i półpłynne oraz stopniowo przyzwyczajać się do potraw o twardszej konsystencji. Należy jeść mniejsze kęsy, rozkładać pokarm podczas żucia obustronnie (żucie obustronne), odgryzać kęsy bokiem protezy, nie przodem, unikać pokarmów bardzo twardych i ciągnących.

7. Czy trudno przyzwyczaić się do protezy?

Protezy powinny ułatwiać jedzenie, mówienie i uśmiechanie się, jednak nawet najlepsze protezy nie odtworzą wrażenia naturalnych zębów.

Po osadzeniu nowej protezy, normalnym zjawiskiem jest utrzymujące się przez kilka dni podrażnienie. W ciągu pierwszych dni i tygodni, język i mięśnie policzków będą dostosowywać się do nowych protez. Na początku niektóre słowa mogą być trudne do wymówienia (w tym przypadku pomocne może być czytanie na głos i wymawianie trudnych słów). Pewien czas zajmie również przyzwyczajenie się do jedzenia używając nowych protez – najlepiej zacząć od miękkiego pokarmu.

Powolne żucie przy użyciu obu stron jednocześnie, pomoże utrzymać protezę na miejscu. Im pacjent jest starszy, tym dłużej może trwać przyzwyczajanie się do nowych protez, zwłaszcza jeżeli nigdy wcześniej nie korzystał ze sztucznego uzębienia.

Zobacz inne nasze usługi

error: Zakaz kopiowania treści!!